Project Description

Regulamin zajęć dla Dzieci w Famidze

FAMIGA – SALA DOŚWIADCZANIA ŚWIATA, ul.  ul. Starowiślna 55/4, Kraków          

Definicje:

Organizator – Famiga, ul. Starowiślna 55/4, Kraków

Zajęcia – dostosowane do potrzeb oraz możliwości uczestników warsztaty tematyczne

Instruktor – osoba upoważniona do prowadzenia Zajęć

Klient – Rodzic lub inny Opiekun wykupujący wstęp na Zajęcia dla dziecka lub uczestniczący w Zajęciach wraz z

Dzieckiem  Dziecko – nieletni będący pod opieką Rodzica lub Opiekuna

Karnet SEMESTRALNY

Karnet Semestralny to wstęp na cykl Zajęć w semestrze, obowiązuje tylko na jedne-wcześniej wybrane Zajęcia, wykupywany jest na początku semestru.  W ramach jednego Karnetu Semestralnego nie można uczestniczyć w kilku różnych zajęciach w tygodniu.

W przypadku wykupienia Karnetu na większą ilość Zajęć – każdy następny Karnet semestralny jest tańszy o 10% wg zasady – pierwszy karnet 100% ceny, drugi karnet -10%, trzeci karnet -20% itd. Dla rodzeństw zniżka 20% (na kolejne dziecko).

Aby grupa zajęć ruszyła konieczne jest wykupienie minimum 6 karnetów. W przypadku mniejszej ilości chętnych na dane Zajęcia – grupa jest rozwiązywana, a Klienci którzy zakupili karnety otrzymują zwrot 100% kosztów do 7 dni roboczych od momentu decyzji o rozwiązaniu grupy.

Zajęcia testowe – jednorazowe wejście na konkretne Zajęcia, dają możliwość sprawdzenia, jak dziecko odnajduje się na Zajęciach przed wykupieniem Karnetu, koszt Zajęć testowych to 30 zł.

Korzystanie z zajęć w ramach Karty Benefit MultiSport jest możliwe tylko w grupach o nazwie Ruchy Maluchy w wypadku wolnych miejsc w grupie i obowiązuje każdorazowa rezerwacje miejsca. W przypadku nieodwołania rezerwacji Klient zobowiązuje się do wpłaty 10 zł za każdą nieobecność.

Zajęcia

 • Zajęcia odbywają się zgodnie z grafikiem ustalonym przez Organizatora.
 • Czas trwania Zajęć jest dostosowany do potrzeb oraz możliwości uczestników.
 • Zajęcia nie mogą ruszyć w przypadku, gdy wykupiono na nie mniej niż 6 karnetów semestralnych.

ODRABIANIE ZAJĘĆ

Zgłoszone nieobecności spowodowane chorobą Dziecka można odrabiać na innych Zajęciach w tej samej kategorii wiekowej w ramach dostępnych miejsc po wcześniejszym ustaleniu szczegółów rezerwacji, ale tylko w przypadku choroby dziecka. Odrobić można tylko jedne zajęcia w miesiącu.

Zajęcia można odrobić w Sali Doświadczania Świata (Famiga, ul. Wrcłąwska 55, Kraków) w godzinach otwarcia dla Klientów Indywidualnych. Bilet obejmuje 1 dziecko + 1 opiekun dorosły. Na Sali Dziecko bawi się pod opieką rodzica/opiekuna.

Prosimy o zgłaszanie nieobecności dziecka niezależnie od jej przyczyny, co umożliwi lepszą organizacje zajęć.

Nieobecność powinna być zgłoszona co najmniej z 24-godzinnym wyprzedzeniem.

Zajęć nie można odrobić w następnym semestrze. Zajęcia należy odrobić do końca bieżącego semestru po wcześniejszej rezerwacji miejsca w innej grupie lub w Sali Doświadczania Świata.

Zajęć nie można odrobić w przypadku, gdy:

 1. nieobecność nie zostanie wcześniej zgłoszona,
 2. nieobecność będzie zgłoszona mniej niż 24 godziny przed zajęciami,
 3. nieobecność jest spowodowana czynnikami innymi niż choroba dziecka.

Klient

Klient kupując Karnet Semestralny wypełnia formularz zapisów akceptując warunki zajęć oraz zawierając wiążącą umowę.

Klient jest zobowiązany do uiszczenia wpłaty gotówką na miejscu lub na konto w wyznaczonym przez Organizatora terminie. Kwota jest nie podlega zwrotowi, prosimy o przemyślane zakupy.

Klient ma obowiązek:

 • poinformować Organizatora o planowanej nieobecności na Zajęciach co najmniej 1 dzień przed terminem spotkania,
 • odwołać swoją obecność na Zajęciach w przypadku choroby lub infekcji Dziecka (telefonicznie, mailowo lub SMS),
 • uprzedzić Instruktora o wszelkich zaburzeniach, chorobach oraz alergiach Dziecka uczestniczącego w Zajęciach oraz o konieczności specjalnego traktowania Dziecka,
 • do przestrzegania regulaminu placówki oraz do stosowania się do instrukcji oraz zaleceń Instruktora

 Organizator:

 • Organizator Zajęć nie dokonuje zwrotów należności w przypadku nieobecności Dziecka na zajęciach. Klient ma prawo do odrobienia zajęć spowodowanych chorobą Dziecka.
 • Organizator ma obowiązek zapewnienia podstawowych zasad bezpieczeństwa na terenie placówki,
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu Zajęć w przypadku nagłej choroby Inatsruktora lub innych wydarzeń losowych, jednocześnie Organizator ma obowiązek informowania o zmianach w terminach Zajęć,
 • Organizator zastrzega sobie prawo zmiany prowadzącego w sytuacji losowej oraz do odwołania zajęć, jeśli nie uzbiera się minimalna liczba uczestników.
 • Organizator ma obowiązek zwrócenia pieniędzy za wykupione, a niewykorzystane w Karnecie Zajęcia, które się nie odbyły z przyczyn niezależnych od Klienta, zostały odwołane lub zawieszone z powodu braku chętnych lub innych wydarzeń losowych.
 • Organizator nie bierze odpowiedzialności za wszelkie krzywdy wynikające z niedostosowania się Klienta do Regulaminu placówki oraz zasad wprowadzonych na Zajęciach. Podczas Zajęć dziecko pozostaje pod opieką rodzica/opiekuna prawnego dziecka.

Instruktor

Instruktor ma obowiązek:

 • zadbania o zachowanie podstawowych zasad bezpieczeństwa w postaci odpowiedniego przygotowania sali, w której odbywają się Zajęcia oraz rekwizytów używanych podczas Zajęć,
 • uprzedzenia Klienta w przypadku planowanej nieobecności lub zorganizowania zastępstwa na prowadzone przez niego Zajęcia

Instruktor ma prawo do odmówienia wstępu na Zajęcia Klientowi oraz Dziecku, u którego stwierdzi widoczne symptomy choroby lub infekcji.

Zespół Famiga