Metoda Integracji Sensorycznej w codziennej pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

Wykład dla nauczycieli, pedagogów i wychowawców

WEBINAR odbył się 28 grudnia 2022 na kanale Famigi na Facebooku.

Trener: Joanna Krysiak

Pakiet: Zaświadczenie + pełna prezentacja + dodatki!

Webinar można oglądać bezpłatnie. Zainteresowanym umożliwiamy otrzymanie pakietu webinarowego. Opłata obejmuje przygotowanie i wysyłkę pakietu webinarowego z imiennym zaświadczeniem w formacie do druku na podany w zamówieniu adres email.

Do zaświadczenia dołączamy slajdy z webinaru i dodatkowe materiały warsztatowe.


GRAFOMOTORYKA. Zabawy i ćwiczenia dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym

Wykład dla nauczycieli, pedagogów i wychowawców

WEBINAR odbył się 19 grudnia 2022 na kanale Famigi na Facebooku.

Trener: Joanna Krysiak

Pakiet: Zaświadczenie + pełna prezentacja + dodatki!

Webinar można oglądać bezpłatnie. Zainteresowanym umożliwiamy otrzymanie pakietu webinarowego. Opłata obejmuje przygotowanie i wysyłkę pakietu webinarowego z imiennym zaświadczeniem w formacie do druku na podany w zamówieniu adres email.

Do zaświadczenia dołączamy slajdy z webinaru i dodatkowe materiały warsztatowe.


Trening odporności psychicznej dla dzieci i młodzieży

Wykład dla nauczycieli, pedagogów i wychowawców

WEBINAR odbył się 12 grudnia 2022 na kanale Famigi na Facebooku.

Trener: Magdalena Perzyńska

Pakiet: Zaświadczenie + pełna prezentacja + dodatki!

Webinar można oglądać bezpłatnie. Zainteresowanym umożliwiamy otrzymanie pakietu webinarowego. Opłata obejmuje przygotowanie i wysyłkę pakietu webinarowego z imiennym zaświadczeniem w formacie do druku na podany w zamówieniu adres email.

Do zaświadczenia dołączamy slajdy z webinaru i dodatkowe materiały warsztatowe.


Edukacja przez ruch. Zintegrowana stymulacja dziecka w wieku przedszkolnym i szkolnym.

Wykład dla nauczycieli, pedagogów i wychowawców

WEBINAR odbył się 5 grudnia 2022 na kanale Famigi na Facebooku.

Trener: Katarzyna Piekarczyk

Pakiet: Zaświadczenie + pełna prezentacja + dodatki!

Webinar można oglądać bezpłatnie. Zainteresowanym umożliwiamy otrzymanie pakietu webinarowego. Opłata obejmuje przygotowanie i wysyłkę pakietu webinarowego z imiennym zaświadczeniem w formacie do druku na podany w zamówieniu adres email.

Do zaświadczenia dołączamy slajdy z webinaru i dodatkowe materiały warsztatowe.


Ćwiczenia wyciszające w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i szkolnym.

Wykład dla nauczycieli, pedagogów i wychowawców

WEBINAR odbył się 28 listopada 2022 na kanale Famigi na Facebooku.

Trener: Joanna Krysiak

Pakiet: Zaświadczenie + pełna prezentacja + dodatki!

Webinar można oglądać bezpłatnie. Zainteresowanym umożliwiamy otrzymanie pakietu webinarowego. Opłata obejmuje przygotowanie i wysyłkę pakietu webinarowego z imiennym zaświadczeniem w formacie do druku na podany w zamówieniu adres email.

Do zaświadczenia dołączamy slajdy z webinaru i dodatkowe materiały warsztatowe.


Prace plastyczne i ozdoby zimowo-świąteczne w pracy z dziećmi.

Wykład dla nauczycieli, pedagogów i wychowawców

WEBINAR odbył się 21 listopada 2022 na kanale Famigi na Facebooku.

Trener: Katarzyna Piekarczyk

Pakiet: Zaświadczenie + pełna prezentacja + dodatki!

Webinar można oglądać bezpłatnie. Zainteresowanym umożliwiamy otrzymanie pakietu webinarowego. Opłata obejmuje przygotowanie i wysyłkę pakietu webinarowego z imiennym zaświadczeniem w formacie do druku na podany w zamówieniu adres email.

Do zaświadczenia dołączamy slajdy z webinaru i dodatkowe materiały warsztatowe.


Depresja u dzieci i młodzieży. Rozpoznanie i pierwsza pomoc.

Wykład dla nauczycieli, pedagogów i wychowawców

WEBINAR odbył się 14 listopada 2022 na kanale Famigi na Facebooku.

Trener: Magdalena Perzyńska

Pakiet: Zaświadczenie + pełna prezentacja + dodatki!

Webinar można oglądać bezpłatnie. Zainteresowanym umożliwiamy otrzymanie pakietu webinarowego. Opłata obejmuje przygotowanie i wysyłkę pakietu webinarowego z imiennym zaświadczeniem w formacie do druku na podany w zamówieniu adres email.

Do zaświadczenia dołączamy slajdy z webinaru i dodatkowe materiały warsztatowe.


Terapia pedagogiczna z elementami integracji sensorycznej.

Wykład dla nauczycieli, pedagogów i wychowawców

WEBINAR odbył się 7 listopada 2022 na kanale Famigi na Facebooku.

Trener: Joanna Krysiak

Pakiet: Zaświadczenie + pełna prezentacja + dodatki!

Webinar można oglądać bezpłatnie. Zainteresowanym umożliwiamy otrzymanie pakietu webinarowego. Opłata obejmuje przygotowanie i wysyłkę pakietu webinarowego z imiennym zaświadczeniem w formacie do druku na podany w zamówieniu adres email.

Do zaświadczenia dołączamy slajdy z webinaru i dodatkowe materiały warsztatowe.


Trening Regulacji Emocji. Ćwiczenia i zabawy dla dzieci i młodzieży.

Wykład dla nauczycieli, pedagogów i wychowawców

WEBINAR odbył się 31 października 2022 na kanale Famigi na Facebooku.

Trener: Magdalena Perzyńska

Pakiet: Zaświadczenie + pełna prezentacja + dodatki!

Webinar można oglądać bezpłatnie. Zainteresowanym umożliwiamy otrzymanie pakietu webinarowego. Opłata obejmuje przygotowanie i wysyłkę pakietu webinarowego z imiennym zaświadczeniem w formacie do druku na podany w zamówieniu adres email.

Do zaświadczenia dołączamy slajdy z webinaru i dodatkowe materiały warsztatowe.


Budowanie poczucia własnej wartości. Ćwiczenia z elementami terapii śmiechem.

Wykład dla nauczycieli, pedagogów i wychowawców

WEBINAR odbył się 24 października 2022 na kanale Famigi na Facebooku.

Trener: Katarzyna Piekarczyk

Pakiet: Zaświadczenie + pełna prezentacja + dodatki!

Webinar można oglądać bezpłatnie. Zainteresowanym umożliwiamy otrzymanie pakietu webinarowego. Opłata obejmuje przygotowanie i wysyłkę pakietu webinarowego z imiennym zaświadczeniem w formacie do druku na podany w zamówieniu adres email.

Do zaświadczenia dołączamy slajdy z webinaru i dodatkowe materiały warsztatowe.


Spektrum autyzmu u dzieci. Wczesna diagnoza i wsparcie.

Wykład dla nauczycieli, pedagogów i wychowawców

WEBINAR odbył się 17 października 2022 na kanale Famigi na Facebooku.

Trener: Joanna Krysiak

Pakiet: Zaświadczenie + pełna prezentacja + dodatki!

Webinar można oglądać bezpłatnie. Zainteresowanym umożliwiamy otrzymanie pakietu webinarowego. Opłata obejmuje przygotowanie i wysyłkę pakietu webinarowego z imiennym zaświadczeniem w formacie do druku na podany w zamówieniu adres email.

Do zaświadczenia dołączamy slajdy z webinaru i dodatkowe materiały warsztatowe.


Wykluczenie z grupy rówieśniczej. Ćwiczenia psychoprofilaktyczne dla grup.

Wykład dla nauczycieli, pedagogów i wychowawców

WEBINAR odbył się 10 października 2022 na kanale Famigi na Facebooku.

Trener: Magdalena Perzyńska

Pakiet: Zaświadczenie + pełna prezentacja + dodatki!

Webinar można oglądać bezpłatnie. Zainteresowanym umożliwiamy otrzymanie pakietu webinarowego. Opłata obejmuje przygotowanie i wysyłkę pakietu webinarowego z imiennym zaświadczeniem w formacie do druku na podany w zamówieniu adres email.

Do zaświadczenia dołączamy slajdy z webinaru i dodatkowe materiały warsztatowe.


ADHD. Zabawy i ćwiczenia dla dzieci z nadpobudliwością psychoruchową w przedszkolu i szkole.

Wykład dla nauczycieli, pedagogów i wychowawców

WEBINAR odbył się 3 października 2022 na kanale Famigi na Facebooku.

Trener: Katarzyna Piekarczyk

Pakiet: Zaświadczenie + pełna prezentacja + dodatki!

Webinar można oglądać bezpłatnie. Zainteresowanym umożliwiamy otrzymanie pakietu webinarowego. Opłata obejmuje przygotowanie i wysyłkę pakietu webinarowego z imiennym zaświadczeniem w formacie do druku na podany w zamówieniu adres email.

Do zaświadczenia dołączamy slajdy z webinaru i dodatkowe materiały warsztatowe.


Gimnastyka korekcyjna z elementami integracji sensorycznej

Wykład dla nauczycieli, pedagogów i wychowawców

WEBINAR odbył się 26 września 2022 na kanale Famigi na Facebooku.

Trener: Joanna Krysiak

Pakiet: Zaświadczenie + pełna prezentacja + dodatki!

Webinar można oglądać bezpłatnie. Zainteresowanym umożliwiamy otrzymanie pakietu webinarowego. Opłata obejmuje przygotowanie i wysyłkę pakietu webinarowego z imiennym zaświadczeniem w formacie do druku na podany w zamówieniu adres email.

Do zaświadczenia dołączamy slajdy z webinaru i dodatkowe materiały warsztatowe.Organizacja pracy rocznej nauczyciela. Kalendarz świąt nietypowych i scenariusze zajęć.

Wykład dla nauczycieli, pedagogów i wychowawców

WEBINAR odbył się 12 września 2022 na kanale Famigi na Facebooku.

Trener: Katarzyna Piekarczyk

Pakiet: Zaświadczenie + pełna prezentacja + dodatki!

Webinar można oglądać bezpłatnie. Zainteresowanym umożliwiamy otrzymanie pakietu webinarowego. Opłata obejmuje przygotowanie i wysyłkę pakietu webinarowego z imiennym zaświadczeniem w formacie do druku na podany w zamówieniu adres email.

Do zaświadczenia dołączamy slajdy z webinaru i dodatkowe materiały warsztatowe.


Obserwacja diagnostyczna dziecka. Niepokojące objawy rozwojowe wieku przedszkolnego i szkolnego.

Wykład dla nauczycieli, pedagogów i wychowawców

WEBINAR odbył się 5 września 2022 na kanale Famigi na Facebooku.

Trener: Joanna Krysiak

Pakiet: Zaświadczenie + pełna prezentacja + dodatki!

Webinar można oglądać bezpłatnie. Zainteresowanym umożliwiamy otrzymanie pakietu webinarowego. Opłata obejmuje przygotowanie i wysyłkę pakietu webinarowego z imiennym zaświadczeniem w formacie do druku na podany w zamówieniu adres email.

Do zaświadczenia dołączamy slajdy z webinaru i dodatkowe materiały warsztatowe.


Integracja jako klucz do współpracy. Budowanie zgranej grupy rówieśniczej.

Wykład dla nauczycieli, pedagogów i wychowawców

WEBINAR odbył się 29 sierpnia 2022 na kanale Famigi na Facebooku.

Trener: Magdalena Perzyńska

Pakiet: Zaświadczenie + pełna prezentacja + dodatki!

Webinar można oglądać bezpłatnie. Zainteresowanym umożliwiamy otrzymanie pakietu webinarowego. Opłata obejmuje przygotowanie i wysyłkę pakietu webinarowego z imiennym zaświadczeniem w formacie do druku na podany w zamówieniu adres email.

Do zaświadczenia dołączamy slajdy z webinaru i dodatkowe materiały warsztatowe.


Awans zawodowy nauczyciela wczesnej edukacji.

Wykład dla nauczycieli, pedagogów i wychowawców

WEBINAR odbył się 22 sierpnia 2022 na kanale Famigi na Facebooku.

Trener: Magdalena Wójcik

Pakiet: Zaświadczenie + pełna prezentacja + dodatki!

Webinar można oglądać bezpłatnie. Zainteresowanym umożliwiamy otrzymanie pakietu webinarowego. Opłata obejmuje przygotowanie i wysyłkę pakietu webinarowego z imiennym zaświadczeniem w formacie do druku na podany w zamówieniu adres email.

Do zaświadczenia dołączamy slajdy z webinaru i dodatkowe materiały warsztatowe.


Kreatywne zabawy w grupie.

Wykład dla nauczycieli, rodziców, pedagogów i wychowawców

WEBINAR odbył się 8 sierpnia 2022 na kanale Famigi na Facebooku.

Trener: Katarzyna Piekarczyk

Pakiet: Zaświadczenie + pełna prezentacja + dodatki!

Webinar można oglądać bezpłatnie. Zainteresowanym umożliwiamy otrzymanie pakietu webinarowego. Opłata obejmuje przygotowanie i wysyłkę pakietu webinarowego z imiennym zaświadczeniem w formacie do druku na podany w zamówieniu adres email.

Do zaświadczenia dołączamy slajdy z webinaru i dodatkowe materiały warsztatowe.


Zmysły maluszka.
Rozwój sensoryczno-motoryczny dziecka do 3. roku życia.

Wykład dla nauczycieli, rodziców, pedagogów i wychowawców

WEBINAR odbył się 25 lipca 2022 na kanale Famigi na Facebooku.

Trener: Joanna Krysiak

Pakiet: Zaświadczenie + pełna prezentacja + dodatki!

Webinar można oglądać bezpłatnie. Zainteresowanym umożliwiamy otrzymanie pakietu webinarowego. Opłata obejmuje przygotowanie i wysyłkę pakietu webinarowego z imiennym zaświadczeniem w formacie do druku na podany w zamówieniu adres email.

Do zaświadczenia dołączamy slajdy z webinaru i dodatkowe materiały warsztatowe.


Czego potrzebują nastolatki?
Problemy i wyzwania okresu dojrzewania.

Wykład dla nauczycieli, rodziców, pedagogów i wychowawców

WEBINAR odbył się 18 lipca 2022 na kanale Famigi na Facebooku.

Trener: Magdalena Perzyńska

Pakiet: Zaświadczenie + pełna prezentacja + dodatki!

Webinar można oglądać bezpłatnie. Zainteresowanym umożliwiamy otrzymanie pakietu webinarowego. Opłata obejmuje przygotowanie i wysyłkę pakietu webinarowego z imiennym zaświadczeniem w formacie do druku na podany w zamówieniu adres email.

Do zaświadczenia dołączamy slajdy z webinaru i dodatkowe materiały warsztatowe.


Wpływ zaburzeń integracji sensorycznej na rozwój emocjonalny dziecka

Wykład dla nauczycieli, rodziców, pedagogów i wychowawców

WEBINAR odbył się 27 czerwca 2022 na kanale Famigi na Facebooku.

Trener: Joanna Krysiak

Pakiet: Zaświadczenie + pełna prezentacja + e-book!

Webinar można oglądać bezpłatnie. Zainteresowanym umożliwiamy otrzymanie pakietu webinarowego. Opłata obejmuje przygotowanie i wysyłkę pakietu webinarowego z imiennym zaświadczeniem w formacie do druku na podany w zamówieniu adres email.

Do zaświadczenia dołączamy slajdy z webinaru i dodatkowe materiały warsztatowe.


Bezpłatny webinar Jak rozmawiać z nastolatkiem? Skuteczna komunikacja.

Wykład dla nauczycieli, rodziców, pedagogów i wychowawców

WEBINAR odbył się 20 czerwca 2022 na kanale Famigi na Facebooku.

Trener: Magdalena Perzyńska

Pakiet: Zaświadczenie + pełna prezentacja + e-book!

Webinar można oglądać bezpłatnie. Zainteresowanym umożliwiamy otrzymanie pakietu webinarowego. Opłata obejmuje przygotowanie i wysyłkę pakietu webinarowego z imiennym zaświadczeniem w formacie do druku na podany w zamówieniu adres email.

Do zaświadczenia dołączamy slajdy z webinaru i dodatkowe materiały warsztatowe.


Terapia ręki z elementami integracji sensorycznej

Wykład dla nauczycieli, rodziców, pedagogów i wychowawców

WEBINAR odbył się 13 czerwca 2022 na kanale Famigi na Facebooku.

Trener: Joanna Krysiak

Pakiet: Zaświadczenie + pełna prezentacja + e-book!

Webinar można oglądać bezpłatnie. Zainteresowanym umożliwiamy otrzymanie pakietu webinarowego. Opłata obejmuje przygotowanie i wysyłkę pakietu webinarowego z imiennym zaświadczeniem w formacie do druku na podany w zamówieniu adres email.

Do zaświadczenia dołączamy slajdy z webinaru i dodatkowe materiały warsztatowe.


Jak budować poczucie własnej wartości u dzieci?
Wskazówki i ćwiczenia.

Wykład dla nauczycieli, rodziców, pedagogów i wychowawców

WEBINAR odbył się 6 czerwca 2022 na kanale Famigi na Facebooku.

Trener: Katarzyna Piekarczyk

Pakiet: Zaświadczenie + pełna prezentacja + e-book!

Webinar można oglądać bezpłatnie. Zainteresowanym umożliwiamy otrzymanie pakietu webinarowego. Opłata obejmuje przygotowanie i wysyłkę pakietu webinarowego z imiennym zaświadczeniem w formacie do druku na podany w zamówieniu adres email.

Do zaświadczenia dołączamy slajdy z webinaru i dodatkowe materiały warsztatowe.


Analiza rysunku dziecka
w wieku przedszkolnym i szkolnym

Wykład dla nauczycieli, rodziców, pedagogów i wychowawców

WEBINAR odbył się 30 maja 2022 na kanale Famigi na Facebooku.

Trener: Joanna Krysiak

Pakiet: Zaświadczenie + pełna prezentacja + e-book!

Webinar można oglądać bezpłatnie. Zainteresowanym umożliwiamy otrzymanie pakietu webinarowego. Opłata obejmuje przygotowanie i wysyłkę pakietu webinarowego z imiennym zaświadczeniem w formacie do druku na podany w zamówieniu adres email.

Do zaświadczenia dołączamy slajdy z webinaru i dodatkowe materiały warsztatowe.


Masy plastyczne w pracy z dzieckiem
przepisy i zastosowanie terapeutyczne

Wykład dla nauczycieli, rodziców, pedagogów i wychowawców

WEBINAR odbył się 23 maja 2022 na kanale Famigi na Facebooku.

Trener: Katarzyna Piekarczyk

Pakiet: Zaświadczenie + pełna prezentacja + 2 e-booki!

Webinar można oglądać bezpłatnie. Zainteresowanym umożliwiamy otrzymanie pakietu webinarowego. Opłata obejmuje przygotowanie i wysyłkę pakietu webinarowego z imiennym zaświadczeniem w formacie do druku na podany w zamówieniu adres email.

Do zaświadczenia dołączamy slajdy z webinaru i dodatkowe materiały warsztatowe.


Sposoby pracy z dzieckiem agresywnym
w wieku przedszkolnym i szkolnym

Wykład dla nauczycieli, rodziców, pedagogów i wychowawców

WEBINAR odbył się 16 maja 2022 na kanale Famigi na Facebooku.

Trener: Magdalena Perzyńska

Pakiet: Zaświadczenie + pełna prezentacja + bonusy

Webinar można oglądać bezpłatnie. Zainteresowanym umożliwiamy otrzymanie pakietu webinarowego. Opłata obejmuje przygotowanie i wysyłkę pakietu webinarowego z imiennym zaświadczeniem w formacie do druku na podany w zamówieniu adres email.

Do zaświadczenia dołączamy slajdy z webinaru i dodatkowe materiały warsztatowe.


Pomoce i zabawki sensoryczne.
Jak odpowiednio dobrać sprzęty, aby wspierać rozwój dziecka?

Wykład dla nauczycieli, rodziców, pedagogów i wychowawców

WEBINAR odbył się 9 maja 2022 na kanale Famigi na Facebooku.

Trener: Joanna Krysiak

Pakiet: Zaświadczenie + pełna prezentacja + bonusy

Webinar można oglądać bezpłatnie. Zainteresowanym umożliwiamy otrzymanie pakietu webinarowego. Opłata obejmuje przygotowanie i wysyłkę pakietu webinarowego z imiennym zaświadczeniem w formacie do druku na podany w zamówieniu adres email.

Do zaświadczenia dołączamy slajdy z webinaru i dodatkowe materiały warsztatowe.


Jak motywować dziecko do pracy?
Działania wspierające samodzielność u dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym.

Wykład dla nauczycieli, rodziców, pedagogów i wychowawców

WEBINAR odbył się 5 maja 2022 na kanale Famigi na Facebooku.

Trener: Magdalena Perzyńska

Pakiet: Zaświadczenie + pełna prezentacja + bonusy

Webinar można oglądać bezpłatnie. Zainteresowanym umożliwiamy otrzymanie pakietu webinarowego. Opłata obejmuje przygotowanie i wysyłkę pakietu webinarowego z imiennym zaświadczeniem w formacie do druku na podany w zamówieniu adres email.

Do zaświadczenia dołączamy slajdy z webinaru i dodatkowe materiały warsztatowe.


Zabawy terapeutyczne w przedszkolu i szkole.
Proste sposoby na trudne sprawy.

Wykład dla nauczycieli, rodziców, pedagogów i wychowawców

WEBINAR odbył się 25 kwietnia 2022 na kanale Famigi na Facebooku.

Trener: Katarzyna Piekarczyk

Pakiet: Zaświadczenie + pełna prezentacja + bonusy

Webinar można oglądać bezpłatnie. Zainteresowanym umożliwiamy otrzymanie pakietu webinarowego. Opłata obejmuje przygotowanie i wysyłkę pakietu webinarowego z imiennym zaświadczeniem w formacie do druku na podany w zamówieniu adres email.

Do zaświadczenia dołączamy slajdy z webinaru i dodatkowe materiały warsztatowe.


Dlaczego dziecko jest „niegrzeczne”?
Trudne zachowania u dzieci.

Wykład dla nauczycieli, rodziców, pedagogów i wychowawców

WEBINAR odbył się 21 kwietnia 2022 na kanale Famigi na Facebooku.

Trener: Joanna Krysiak

Pakiet: Zaświadczenie + pełna prezentacja + bonusy

Webinar można oglądać bezpłatnie. Zainteresowanym umożliwiamy otrzymanie pakietu webinarowego. Opłata obejmuje przygotowanie i wysyłkę pakietu webinarowego z imiennym zaświadczeniem w formacie do druku na podany w zamówieniu adres email.

Do zaświadczenia dołączamy slajdy z webinaru i dodatkowe materiały warsztatowe.


Praca z dzieckiem wysoko wrażliwym i lękliwym

Wykład dla nauczycieli, rodziców, pedagogów i wychowawców

WEBINAR odbył się 11 kwietnia 2022 na kanale Famigi na Facebooku.

Trener: Katarzyna Piekarczyk

Pakiet: Zaświadczenie + pełna prezentacja + e-book + bonusy

Webinar można oglądać bezpłatnie. Zainteresowanym umożliwiamy otrzymanie pakietu webinarowego. Opłata obejmuje przygotowanie i wysyłkę pakietu webinarowego z imiennym zaświadczeniem w formacie do druku na podany w zamówieniu adres email.

Do zaświadczenia dołączamy slajdy z webinaru i dodatkowe materiały warsztatowe.


Przemoc w grupie przedszkolnej i szkolnej. Metody przeciwdziałania agresji w grupie.

Wykład dla nauczycieli, rodziców, pedagogów i wychowawców

WEBINAR odbył się 4 kwietnia 2022 na kanale Famigi na Facebooku.

Trener: Magdalena Perzyńska

Pakiet: Zaświadczenie + pełna prezentacja + e-book

Webinar można oglądać bezpłatnie. Zainteresowanym umożliwiamy otrzymanie pakietu webinarowego. Opłata obejmuje przygotowanie i wysyłkę pakietu webinarowego z imiennym zaświadczeniem w formacie do druku na podany w zamówieniu adres email.

Do zaświadczenia dołączamy slajdy z webinaru i dodatkowe materiały warsztatowe.


Sposoby pracy z dzieckiem nadpobudliwym

Wykład dla nauczycieli, rodziców, pedagogów i wychowawców

WEBINAR odbył się 28 marca 2022 na kanale Famigi na Facebooku.

Trener: Joanna Krysiak

Pakiet: Zaświadczenie + pełna prezentacja + ebook

Webinar można oglądać bezpłatnie. Zainteresowanym umożliwiamy otrzymanie pakietu webinarowego. Opłata obejmuje przygotowanie i wysyłkę pakietu webinarowego z imiennym zaświadczeniem w formacie do druku na podany w zamówieniu adres email.

Do zaświadczenia dołączamy slajdy z webinaru i dodatkowe materiały warsztatowe.


Terapia przez zabawę

Wykład dla nauczycieli, rodziców, pedagogów i wychowawców

WEBINAR odbył się 21 marca 2022 na kanale Famigi na Facebooku.

Trener: Katarzyna Piekarczyk

Pakiet: Zaświadczenie + pełna prezentacja + ebook

Webinar można oglądać bezpłatnie. Zainteresowanym umożliwiamy otrzymanie pakietu webinarowego. Opłata obejmuje przygotowanie i wysyłkę pakietu webinarowego z imiennym zaświadczeniem w formacie do druku na podany w zamówieniu adres email.

Do zaświadczenia dołączamy slajdy z webinaru i dodatkowe materiały warsztatowe.


Autoagresja wśród dzieci

Wykład dla nauczycieli, rodziców, pedagogów i wychowawców

WEBINAR odbył się 14 marca 2022 na kanale Famigi na Facebooku.

Trener: Magdalena Perzyńska

Pakiet: Zaświadczenie + pełna prezentacja + ebook

Webinar można oglądać bezpłatnie. Zainteresowanym umożliwiamy otrzymanie pakietu webinarowego. Opłata obejmuje przygotowanie i wysyłkę pakietu webinarowego z imiennym zaświadczeniem w formacie do druku na podany w zamówieniu adres email.

Do zaświadczenia dołączamy slajdy z webinaru i dodatkowe materiały warsztatowe.


Dziecko w spektrum autyzmu. Terapia i wsparcie na co dzień.

Wykład dla nauczycieli, rodziców, pedagogów i wychowawców

WEBINAR odbył się 7 marca 2022 na kanale Famigi na Facebooku.

Trener: Joanna Krysiak

Pakiet: Zaświadczenie + pełna prezentacja + plakaty

Webinar można oglądać bezpłatnie. Zainteresowanym umożliwiamy otrzymanie pakietu webinarowego. Opłata obejmuje przygotowanie i wysyłkę pakietu webinarowego z imiennym zaświadczeniem w formacie do druku na podany w zamówieniu adres email.

Do zaświadczenia dołączamy slajdy z webinaru i dodatkowe materiały warsztatowe.


Jak wspierać dziecko z depresją?

Wykład dla nauczycieli, rodziców, pedagogów i wychowawców

WEBINAR odbył się 28 lutego 2022 na kanale Famigi na Facebooku.

Trener: Magdalena Perzyńska

Pakiet: Zaświadczenie + pełna prezentacja + e-book + plakaty

Webinar można oglądać bezpłatnie. Zainteresowanym umożliwiamy otrzymanie pakietu webinarowego. Opłata obejmuje przygotowanie i wysyłkę imiennego, cyfrowego zaświadczenia w formacie do druku na podany adres email.

Do zaświadczenia dołączamy slajdy z webinaru i dodatkowe materiały warsztatowe.


Lęk u dzieci
Jak oswoić dziecięce lęki?

Wykład dla nauczycieli, rodziców, pedagogów i wychowawców

WEBINAR odbył się 21 lutego 2022 na kanale Famigi na Facebooku.

Trener: Katarzyna Piekarczyk

Pakiet: Zaświadczenie + pełna prezentacja + e-book + kostki „lękowe historie”

Webinar można oglądać bezpłatnie. Zainteresowanym umożliwiamy otrzymanie pakietu webinarowego. Opłata obejmuje przygotowanie i wysyłkę imiennego, cyfrowego zaświadczenia w formacie do druku na podany adres email.

Do zaświadczenia dołączamy slajdy z webinaru i dodatkowe materiały warsztatowe.


Edukacja muzyczna dzieci
Zasady, zabawy, inspiracji

Wykład dla nauczycieli, rodziców, pedagogów i wychowawców

WEBINAR odbył się 14 lutego 2022 na kanale Famigi na Facebooku.

Trenerzy: Magdalena Wójcik, Katarzyna Piekarczyk

Pakiet: Zaświadczenie + pełna prezentacja + e-book + nagrania

Webinar można oglądać bezpłatnie. Zainteresowanym umożliwiamy otrzymanie pakietu webinarowego. Opłata obejmuje przygotowanie i wysyłkę imiennego, cyfrowego zaświadczenia w formacie do druku na podany adres email.

Do zaświadczenia dołączamy slajdy z webinaru i dodatkowe materiały warsztatowe.


Przetwarzanie słuchowe.
Zabawy i ćwiczenia.

Wykład dla nauczycieli, rodziców, pedagogów i wychowawców

WEBINAR odbył się 7 lutego 2022 na kanale Famigi na Facebooku.

Trener: Joanna Krysiak

Pakiet: Zaświadczenie + pełna prezentacja + e-book

Webinar można oglądać bezpłatnie. Zainteresowanym umożliwiamy otrzymanie pakietu webinarowego. Opłata obejmuje przygotowanie i wysyłkę imiennego, cyfrowego zaświadczenia w formacie do druku na podany adres email.

Do zaświadczenia dołączamy slajdy z webinaru i dodatkowe materiały warsztatowe.


Depresja u dzieci.
Wczesne rozpoznanie i wsparcie.

Wykład dla nauczycieli, rodziców, pedagogów i wychowawców

WEBINAR odbył się 31 stycznia 2022 na kanale Famigi na Facebooku.

Trener: Magdalena Perzyńska

Pakiet: Zaświadczenie + pełna prezentacja + plakaty

Webinar można oglądać bezpłatnie. Zainteresowanym umożliwiamy otrzymanie pakietu webinarowego. Opłata obejmuje przygotowanie i wysyłkę imiennego, cyfrowego zaświadczenia w formacie do druku na podany adres email.

Do zaświadczenia dołączamy slajdy z webinaru i dodatkowe materiały warsztatowe.


Przestymulowanie. Praca z dzieckiem wrażliwym i przeciążonym sensorycznie.

Wykład dla nauczycieli, rodziców, pedagogów i wychowawców

WEBINAR odbył się 24 stycznia 2022 na kanale Famigi na Facebooku.

Trener: Joanna Krysiak

Pakiet: Zaświadczenie + pełna prezentacja + ebook

Webinar można oglądać bezpłatnie. Zainteresowanym umożliwiamy otrzymanie pakietu webinarowego. Opłata obejmuje przygotowanie i wysyłkę imiennego, cyfrowego zaświadczenia w formacie do druku na podany adres email.

Do zaświadczenia dołączamy slajdy z webinaru i dodatkowe materiały warsztatowe.


Muzykoterapia w pracy z grupą. Zabawy i gry muzyczne

Wykład dla nauczycieli, rodziców, pedagogów i wychowawców

WEBINAR odbył się 17 stycznia 2022 na kanale Famigi na Facebooku.

Trenerzy: Katarzyna Piekarczyk i Magdalena Wójcik

Pakiet: Zaświadczenie + pełna prezentacja + ebook

Webinar można oglądać bezpłatnie. Zainteresowanym umożliwiamy otrzymanie pakietu webinarowego. Opłata obejmuje przygotowanie i wysyłkę imiennego, cyfrowego zaświadczenia w formacie do druku na podany adres email.

Do zaświadczenia dołączamy slajdy z webinaru i dodatkowe materiały warsztatowe.


Chusta animacyjna, tunel i guma sensoryczna w pracy z grupą.

Wykład dla nauczycieli, rodziców, pedagogów i wychowawców

WEBINAR odbył się 10 stycznia 2022 na kanale Famigi na Facebooku.
Nagranie można obejrzeć również na naszym kanale na YouTube.

Trener: Katarzyna Piekarczyk

Pakiet: Zaświadczenie + pełna prezentacja + ebook

Webinar można oglądać bezpłatnie. Zainteresowanym umożliwiamy otrzymanie pakietu webinarowego. Opłata obejmuje przygotowanie i wysyłkę imiennego, cyfrowego zaświadczenia w formacie do druku na podany adres email.

Do zaświadczenia dołączamy slajdy z webinaru i dodatkowe materiały warsztatowe.


Zaburzenia Integracji Sensorycznej – wczesna diagnoza i wsparcie

Wykład dla nauczycieli, rodziców, pedagogów i wychowawców

WEBINAR odbył się 3 stycznia 2022 na kanale Famigi na Facebooku i można go tam obecnie obejrzeć lub bezpośrednio w okienku obok.

Trener: Joanna Krysiak

Pakiet: Zaświadczenie i materiały + karty diagnostyczne + plakat

Webinar można oglądać bezpłatnie. Zainteresowanym umożliwiamy otrzymanie pakietu webinarowego. Opłata obejmuje przygotowanie i wysyłkę imiennego, cyfrowego zaświadczenia w formacie do druku na podany adres email.

Do zaświadczenia dołączamy slajdy z webinaru i dodatkowe materiały warsztatowe.