Famiga Jagiełły 8
gabinet terapii integracji sensorycznej, Jagiełły 8, Kraków

Integracja sensoryczna to terapeutyczna metoda, która angażuje i stymuluje wszystkie zmysły, mając na celu pomóc osobom o różnych trudnościach związanych z przetwarzaniem bodźców sensorycznych.
Podczas sesji terapeutycznych, specjalista od integracji sensorycznej wykorzystuje różnorodne narzędzia i techniki, takie jak gry sensoryczne, ćwiczenia ruchowe i manipulacje dotykowe, aby pomóc klientowi w regulacji i organizacji swoich zmysłów.
Zalety integracji sensorycznej są liczne. Osoby, które uczestniczą w terapii integracyjnej, mogą doświadczyć poprawy w zakresie koncentracji, koordynacji ruchowej, równowagi, komunikacji interpersonalnej, reakcji emocjonalnych i ogólnego samopoczucia.
Niezależnie od tego, czy osoba ma diagnozę zaburzeń ze spektrum autyzmu, ADHD, dysleksji, zespołu napięcia przedmiesiączkowego czy też po prostu ma trudności z przetwarzaniem informacji sensorycznych, integracja sensoryczna może być skuteczną formą terapii, która wpływa pozytywnie na jakość życia i funkcjonowanie jednostki.
Dlatego coraz więcej terapeutów, rodziców i opiekunów zwraca się do integracji sensorycznej jako potencjalnego narzędzia wspierającego rozwój i dobrostan jednostki. Dzięki integracji sensorycznej możliwe jest lepsze zrozumienie i radzenie sobie z indywidualnymi potrzebami sensorycznymi, co prowadzi do poprawy jakości życia.