Jeśli Twoje dziecko ma już za sobą przeprowadzoną diagnozę i zostało zakwalifikowane na terapię w Famidze, prosimy o wypełnienie poniższego formularza, aby zarejestrować się w systemie.

Jeśli na terapię uczęszcza więcej niż jedno Twoje dziecko, formularz należy wypełnić osobno dla każdego dziecka.