Project Description

AKTYWNE MAMY W KRAKOWIE w ramach projektu „W kierunku aktywności” w Famidze

Zapraszamy wszystkie mamy będące na urlopie wychowawczym lub będące osobami biernymi zawodowo z Krakowa i okolic do udziału w projekcie „W kierunku aktywności” realizowanym przez Fundację Społeczeństwo Przyszłości w partnerstwie z Warsztat Rozwoju Agata Olszewska-Sarapata w ramach programu POWER.

Grupa AKTYWNE MAMY W KRAKOWIE jest skierowany do osób spełniających poniższe kryteria:

– mamy do 29 roku życia będące na urlopie wychowawczym lub bierne zawodowo (niepracujące

i nie zarejestrowane jako osoby bezrobotne), chcące wrócić do pracy po przerwie związanej z opieką nad dzieckiem do lat 7

– zamieszkałe na terenie woj. małopolskiego

– szukające pracy i chcącą rozwijać swoje kompetencje zawodowe

W ramach projektu oferujemy:

warsztaty pracy oraz doradztwo zawodowe wraz z przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania

indywidualne wsparcie psychologiczne/ coaching i warsztaty kompetencji miękkich

pośrednictwo pracy, którego celem będzie znalezienie stałego zatrudnienia

szkolenia zawodowe i bony szkoleniowe – uczestniczki mogą skorzystać z pełnej oferty rynkowej szkoleń (każda osoba otrzyma stypendium szkoleniowe i zwrot kosztów dojazdu)

3-miesięczne płatne staże zawodowe zakończone zatrudnieniem

6-miesięczne płatne bony stażowe zakończone zatrudnieniem

bony na zatrudnienie (dopłata do wynagrodzenia dla pracodawcy przez 12 m-cy)

zwrot kosztów dojazdu oraz opieki nad dziećmi

Zajęcia będą prowadzone z Klubie FAMIGA (www.famiga.pl) , który mieści się przy ul. Wrocławskiej 55 w Krakowie, gdzie zapewnimy profesjonalną kadrę doradczą i trenerską, opiekę nad dziećmi w trakcie uczestnictwa w zajęciach, dostosowanie trybu i zakresu zajęć do potrzeb mam.

Wszystkie zajęcia w ramach projektu są bezpłatne, ponieważ są finansowane ze środków Unii Europejskiej.

Projekt „W kierunku aktywności” jest realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Fundacja Społeczeństwo Przyszłości Biuro projektu:
Os. Piastowskie 120/1008 ul. Kościuszki 33C
61-166 Poznań` 33-100 Tarnów

Ścieżka uczestnictwa w projekcie zostanie w pełni dostosowana do preferencji uczestniczek, ponieważ głównym celem jest trwała aktywizacja zawodowa. Wszystkie zajęcia w ramach projektu są bezpłatne i będą się odbywać w Krakowie.

UWAGA! Ilość miejsc ograniczona, przyjmujemy wstępne zapisy drogą telefoniczną i mailową (z zajęciami startujemy w kwietniu)

ZGŁOSZENIA PRZYJMUJEMY TYLKO DO 12 KWIETNIA

Więcej informacji:

– u koordynatora projektu Radosława Jaźwiec, telefon 696 455 957, e-mail – wkierunkuaktywnosci@fsp.edu.pl

– na stronie internetowej projektu www.wkierunkuaktywnosci.fsp.edu.pl

– w klubie dziecięcym FAMIGA – www.famiga.pl

plakat_mamy